Üle100€ tellimustel transport Eesti piires tasuta!

Kasvutingimused

Tööstuslikku kanepit on võimalik kasvatada väga erinavatel mullatüüpidel ning teda loetakse väga vastupidavaks ning kohanemisvõimeliseks, kuna kasvatatavad sordid ei ole veel väga n.ö. kodustatud (Montford, S., Small, E., 1999). Kõige sobivamaks loetakse kobedat, hästi vett läbilaskvat liivsavi mulda, millel on kõrge mullaviljakus ja milles on palju orgaanilist materjali (Bocsa & Karus, 1998, cit. Barron, A., 2003). Taim eelistab piisavalt sügavat, hästi õhustatud pinnast mille Ph oleks 6,0-7,5. Kanep on tundlik üleujutuste, tihke väheaereeritud mulla ja raskete muldade suhtes. Sellepärast on põldude kuivendamine oluline. Katsed kasvatada kanepit madalatel aladel ja rasketel muldadel on näidanud, et varre pikkus (biomass) võib jääda samaks, kuid kiu kvaliteet langeb (Barron, A., et al. 2003).
 
Kanep adapteerub hästi erineva kliimaga ja suudab kasvada väga erinevates keskkonnatingimustes. Parim kasvutemperatuur kanepile on 14-27 kraadi, kuid talub ka külmemat ja soojemat kliimat ning on öökülmade suhtes mõnigal määral tolerantne (Callaway, J.,C., Hemmilä, A.,M. 1995). Vana kanepitaim suudab taluda kuni -6 kraadi külma. Põhjamaadele sobilikud sordid vajavad 90 - 120 päevast kasvuperioodi ja idanemistemperatuuri üle 10 kraadi.
 

Kiukanepi põld (Eesti, 2005)
 
Taim vajab ohtralt vett esimese 6 nädala jooksul, kui taimed on hästi juurdunud saavad nad hakkama kuivemates tingimustes. Äge põud kiirendab taimede valmimist ja seetõttu võivad kasvada kääbustaimed (Barron, A., et al. 2003). Kanep vajab keskmiselt 500-700mm niiskust optimaalseks arenguks ja 250-300mm niiskust vegetatiivseks perioodiks. Selles hulgas on sees nii sademed kui ka mullaniiskus. Euroopas kasvatatav kanep sõltud suuresti juuni ja juuli sademete hulgast. Kanep on üks põuatolerantsemaid liike, samas ka taim mis reageerib hästi kastmisele (eriti oluline seemnete tootmisel).
 
Taime kiire kasvu tõttu peab mullas olema toitaineid piisavalt ja need peavad olema hästi kättesaadavad. Kanepi toitainetevajadus on eriti vegetatiivsel perioodil suhteliselt suur.
 

Taime kasvu jagatakse 6 faasi (Bocsa & Karus, 1998, cit. Barron, 2003):

  1. Idanemine
  2. Aeglase kasvu periood, mis kestab esimeste lehtede ilmumisest viienda lehepaari moodustumiseni
  3. Kiire kasvu periood, mis kestab kuni õiepungade moodustumiseni
  4. Õiepungade moodustumisest esimeste õiteni
  5. Õitsemisperiood
  6. Seemnete moodustumine