Telli RSS voog

Meie lugu

Perfect Planti kanepi põld

Perfect Plant OÜ alustas aastal 2005 esimesena Eestis uuesti tööstuskanepi kasvatusega. Oleme eesmärgiks seadnud suuremahulise kanepikasvatuse taastamise Eestis ning kvaliteetsete kanepitoodete tootmise.

Kvaliteedi tagamiseks omame tänaseks kontrolli kogu tootmisahela ulatuses alates Finola kanepisordi külviseemnete paljundamisest kuni majasisese lõpptoodete tootmiseni. Kasutame toodete tootmiseks ainult sertifitseeritud Finola sordi seemnekanepi seemneid tänu selle ainulaadsetele ja uuringutega tõestatud tervisemõjudele.

 Meid on inspireerinud kanepikasvatuse pikk ajalugu Eestis, kogu tänapäevase kanepitööstuse väike ökoloogiline jalajälg ning kanepitoodete väga positiivne mõju tervisele.

Lühike kronoloogia Perfect Plant OÜ olulisemate teetähistega:

2005 kevadel viidi koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Nova instituudi (Saksamaa) ja Euroopa Tööstuskanepi Assotsiatsiooniga (EIHA) läbi eeluuringu projekt tööstuskanepi potentsiaali uurimiseks Eestis. Projekti käigus kohtuti erinevate maade ekspertidega (sh. Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa, Kanada jt.) ja vahetati informatsiooni nii taime kasvatamise, töötlemise tehnoloogiliste võimaluste kui ka tööstuskanepi ja tema produktide situatsiooni kohta turul. Külastati kiutöötlustehast Saksamaal ja loodi vajalikud suhted edasiseks tegevuseks.

suvel viidi läbi kiukanepi taimekatsed Lõuna- ja Lääne-Eestis, et selgitada välja kasvu erinevused lokaalsel tasandil, omandada praktilisi kogemusi ja arusaam võimalikest kitsaskohtadest.
2006 suvel viidi läbi õlikanepi (Finola) taimekatsed koostöös Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga Lõuna-Eestis Mooste katsejaamas.

sügisel võeti koos Eesti Maaülikooliga osalemine Euroopa Tööstuskanepi Assotsiatsiooni (EIHA) aasta konverentsist ja loodi suhted tehnoloogia arendajatega ning lepiti kokku osalemine ülemaailmses tööstuskanepi taimekatses.
2007 kevadest Euroopa Tööstuskanepi Assotsiatsiooni (EIHA) liige.

Esimene müügiks mõeldud seemnekanepi külv (7 kasvatajat, kokku 150 ha, saak realiseeritakse Saksamaale). Paralleelselt jätkuvad katsed erinevate kiukanepi sortidega.

Finola kanepisordi ainuesindus- ja paljundusõiguse omandamine Eestis.
2008 seemnekanepi külv (170 ha, s.h. Esimene külv mahepõllule Saaremaal). Paralleelselt jätkuvad katsed erinevate kiukanepi sortidega.
2009 Fokuseerumine maheseemne kasvatusele.
2012 Eesti Tööstuskanepi Liidu moodustamine. Lobitöö Euroopa Komisjonis Finola kanepisordi  nimetamiseks ühtse pindalatoetuse kõlbulike sortide nimekirja.
2015 Saame öelda et oleme saavutanud esimese olulise eesmärgi – Eestis paljundatakse püsivalt tööstuskanepisordi Finola seemet, toodetakse seemneid ekspordiks, tulevad turule esimesed kvaliteetsed Perfect Plant OÜ kanepitooted kodumaisest toorainest.